Verhuur – Try outs

Ruimte huren

In het Cultuurhuis kun je verschillende ruimtes huren, eenmalig of voor een langere periode. In overleg met de programma coördinator is het ook mogelijk een try-out, voorstelling of andere culturele activiteit te organiseren in samenwerking met het Cultuurhuis. Hiervoor kan altijd vrijblijvend contact opgenomen worden met onze programmacoördinator.

Aard van de activiteiten
Activiteiten van huurders (zowel incidenteel als structureel) moeten aansluiten bij het karakter van de vaste gebruikers. De vaste gebruikers hebben zeggenschap over de vraag welke andere partijen gebruik mogen maken van het cultuurhuis. Zowel de gebruikers van het cultuurhuis als de omgeving van het cultuurhuis verdragen zich niet met het houden van feesten en partijen die geen verband houden met de doelen van de gebruikers.

Huurders
Als beoogde structurele huurder ziet de gemeente een rol weggelegd voor Oudewaterse verenigingen die activiteiten uitoefenen op het gebied van muziek, toneel, creativiteit, cursussen, denksport en dergelijke. Om het cultuurhuis kostendekkend te kunnen maken, zijn ook commerciële organisaties welkom.

Beschikbare ruimtes en middelen
De volgende ruimtes zijn beschikbaar voor verhuur:

  • Het muzieklokaal
  • Het speellokaal
  • De gemeenschapsruimte
  • De keuken/handvaardigheidsruimte
  • De grote zaal
  • Kleine vergaderruimte

Bij het huren van de zaal kun je gebruik maken van de audiovisuele middelen, het podium en de coulissen die in het cultuurhuis aanwezig zijn. Het gebruik van deze middelen en het gebruik van de keuken valt binnen de huurprijs.

Prijzen en informatie
Prijzen en verdere informatie zijn op te vragen via saskia.wulterkens@bibliotheekhgh.nl