Cultuurcoach

In het Cultuurhuis kunt u ook de Cultuurcoach van Oudewater vinden.
Een Cultuurcoach stimuleert de samenwerking met het onderwijs en de culturele partners in de gemeente. Het doel is meer mensen actief bij cultuur te betrekken. De meeste cultuurcoaches zijn in dienst bij een culturele instelling, school of gemeente. Vaak zijn zij in dienst bij centra voor de kunsten, omdat die al een ondersteunende en bemiddelende taak voor scholen vervullen. Cultuurcoaches hebben daarbij meestal een coördinerende functie en werken voor meerdere (en soms zelfs alle) scholen in een wijk of gemeente. In Oudewater is de Cultuurcoach in dienst van Bibliotheek het Groene Hart.

Sinds 2012 is Saskia Wulterkens Cultuurcoach van Oudewater, deze functie wordt gecombineerd met de functie van programma coördinator van het Cultuurhuis.
Wilt u weten wat een Cultuurcoach allemaal doet, heeft u een idee op cultureel gebied of heeft u andere vragen, maak dan gerust een afspraak! Dit kan via 06-18127095 of saskia@regiobibliotheekhetgroenehart.nl

Saskia is aanwezig op maandag van 10.00-13.00, dinsdag 9.00-13.30, woensdag 8.30-17.00 en donderdags 9.00-13.30

Declaratie regeling

Vormen de kosten een obstakel voor u om uw kind mee te kunnen laten doen aan een van de Naschoolse Activiteiten? Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kind toch mee te laten doen;

  1. Via de declaratieregeling van de gemeente Oudewater is het mogelijk om kosten voor sport, cultuur en educatie vergoed te krijgen. Deze regeling is bedoelt voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.fermwerk.nl/jouw-inkomen/extra%E2%80%99s-bij-laag– inkomen/declaratieregeling.
  2. Stichting leergeld Groene Hart verwijst in eerste instantie door naar bestaande wettelijke en overige voorzieningen. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van diverse middelen. Een aanvraag voor bezoek kan op korte termijn worden geregeld. Na bezoek en verslaglegging daarover krijgt u binnen maximaal 2 à 3 weken uitsluitsel of en hoe uw kind op korte termijn geholpen kan worden. Een aanvraag doet u via:

  http://www.leergeld.nl/groenehart/doe-een-aanvraag/

De aanvraag voor Leergeld Groene hart mag gelijk lopen met de aanvraag van de declaratieregeling.

Hulp nodig bij het aanvragen of invullen van deze declaratieregeling of aanvraag bij leergeld groene hart? Elke donderdag half 2 tot half 4 is er een inloopspreekuur van de Formulierenhulp Oudewater (bedoeld voor inwoners van de gemeente Oudewater). Het inloopspreekuur wordt gehouden in het Medisch Centrum, Oudesingel 9-11.

U kunt hier terecht voor hulp bij het invullen van formulieren, het aanvragen van regelingen, uitkeringen en kwijtscheldingen. Ook kan de formulierenhulp voor u nagaan of u wel alle voorzieningen krijgt, waar u recht op hebt.