Cultuurhuis Oudewater

Cultuurhuis-Oudewater
Wat is een Cultuurhuis?
In een Cultuurhuis wonen meerdere samenwerkingspartners onder één dak. Samen ontwikkelen ze nieuwe ideeën, daarbij gebruik makend van elkaars sterke punten. Het resultaat: een creatief, verrassend aanbod voor het publiek in een vaak modern en sfeervol gebouw.
De gemeente Oudewater heeft een cultuurhuis in de wijk Noort Syde II, aan de Kluwen Oudewater.
De Bibliotheek, de Immanuëlschool, OBS De Schakels, Sint Jozefschool en verschillende verenigingen zijn bewoners van het Cultuurhuis. Kijk onder het kopje Partners voor de contactgegevens van onze ‘bewoners’.

Cultuurhuis mede mogelijk door provincie Utrecht en Europa
De realisatie van het cultuurhuis is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Utrecht en de Europese Unie. De Provincie Utrecht investeert een bedrag van maximaal € 200.000,- (vanuit de regeling Investeringssubsidie Cultuurhuizen). De Europese Unie investeert een bedrag van maximaal € 500.000,- (vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelands­ontwik­keling). De Europese bijdrage is verstrekt in het kader van de Agenda Vitaal Platteland van de Provincie Utrecht.

Waarom Naschoolse activiteiten?
Geregeld worden er in het Cultuurhuis naschoolse activiteiten georganiseerd. Wilt u dat uw kind zijn talenten ontplooit? Door te schilderen met een echte kunstenaar of dansen met een professioneel dansjuf merkt het kind: “Ik vind dit geweldig en ik ben er goed in ook!” of “Nee, dit is echt niks voor mij”. Nu je talenten ontdekken komt later van pas bij de beroepskeuze of in de vrije tijd.

In het Cultuurhuis Oudewater ligt het accent van de naschoolse activiteiten op taal en cultuur. Twee middelen die van groot belang zijn om de eigenheid van het kind te stimuleren. Kinderen leren een mening te vormen, zichzelf uit te drukken, respect te hebben voor zichzelf en voor een ander. Belangrijke onderwerpen voor nu en voor later. Kijk in de agenda welke activiteiten voor de komende periode gepland staan.